Giá đá marble phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Giá đá marble phụ thuộc vào những yếu tố nào?