Đá xanh tự nhiên gồm có những loại nào?

Đá xanh tự nhiên gồm có những loại nào?