Đá marble ốp tường dày bao nhiêu là thích hợp?

Đá marble ốp tường dày bao nhiêu là thích hợp?