Đá marble là gì? Ứng dụng thực tế của loại đá này

Đá marble là gì? Ứng dụng thực tế của loại đá này